Proces rekrutacji

Aplikacje przyjmujemy przez cały rok. W zależności od typu projektu, nasze oferty pracy kierujemy do absolwentów uczelni wyższych na początku kariery zawodowej, jak i do wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Poszukujemy osób ze zdolnościami technicznymi oraz interpersonalnymi, które potrafią pracować w zespole oraz są otwarte na nowoczesne rozwiązania.

Potencjalnym kandydatom prezentujemy poszczególne etapy  procesu rekrutacji:

 1. Aplikuj do nas na wybraną ofertę pracy
  Wypełnij e-formularz i prześlij nam swoją aplikację on line.
  Swoje zgłoszenie (CV i list motywacyjny w języku angielskim) możesz również przesłać na adres: rekrutacja@pruftechnik.com.pl
 2. Selekcja aplikacji
  Etap ten ma na celu wyłonienie najlepszych kandydatów. Otrzymane zgłoszenia analizujemy pod względem zgodności kwalifikacji z wymaganiami określonymi w ofercie pracy. Wybranych kandydatów zapraszamy na spotkanie.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna
  Liczba spotkań, a także ich forma różnią się w zależności od stanowiska. Najczęściej spotkania odbywają się w formie:
  • pogłębionych wywiadów kompetencyjnych,
  • testów sprawdzających wiedzę merytoryczną,
  • spotkań i rozmów z przyszłym przełożonym.
 4. Etapem kończącym proces rekrutacji jest sprawdzenie referencji wybranego kandydata.
 5. Informacja zwrotna
  Dbamy o to, by każdy kandydat otrzymał informację zwrotną o wyniku rekrutacji po jej zakończeniu.

Zapraszamy do przesyłania aplikacji!