Kompleksowe rozwiązania

PRUFTECHNIK Technology oferuje także kompleksowe rozwiązania problemów technicznych. Łączymy wiedzę ekspercką oraz wiele lat doświadczeń w projektach rozwiązujących problemy z obszarów informatyki, mechaniki, elektroniki oraz metodologii pomiarowej. Realizowane systemy opieramy zarówno o sprzęt światowych liderów jak i własne komponenty np. układy pomiarowe.

PTBalancer

Autorski system pomiarowy zrealizowany dla firmy TurboCare. System wspiera proces pomiarów oraz wyważania wirników turbin parowych. Na produkt końcowy składają się:

  • Czujniki wiroprądowe
  • Komponenty firm National Instruments i PRÜFTECHNIK
  • Dedykowane rozwiązania elektroniczne
  • Aplikacja integrująca całość procesu pomiarowego

Celem reali­zacji sys­te­mu było pod­nie­sie­nie do­kład­ności po­mia­rów, skrócenie procesu wyważania wirników oraz podniesienie bez­pie­czeń­stwa pracy.

 

 

 

Zdjęcia i film z pierwszego wyważania w TurboCare: