Urządzenia wbudowane

PRUFTECHNIK Technology od ponad 10 lat realizuje projekty dla platform wbudowanych w różne systemy operacyjne w tym: Linux, Windows CE etc. Projekty te realizowane są w większości pod klucz. Wynikiem naszej pracy jest dostarczenie gotowego produktu finalnego na daną platformę.

Na proces rozwoju produktu składa się:

 • Zrządzanie projektem
 • Dostosowanie systemu operacyjnego do platformy sprzętowej
 • Zaprojektowanie interfejsu użytkownika
 • Implementację aplikacji
 • Weryfikacja jakościowa
 • Dostarczenie gotowego produktu

Na każdym etapie realizowane są zadania z obszaru zapewniania i kontroli jakości w oparciu o system zarządzania jakością. Do tej pory zrealizowaliśmy ponad 20 projektów dla 7 platform sprzętowych, kolejne projekty są w trakcie realizacji. Nasze produkty doceniane są przez klientów na całym świecie, czego dowodem są zdobyte przez nas liczne nagrody i wyróżnienia.

ROTALIGN Ultra

To urządzenie przemysłowe oferujące kompletne rozwiązania z zakresu pomiarów i ustawiania maszyn w przemyśle. Umożliwia ono między innymi bezprzewodową komunikację z czujnikami (poprzez Bluetooth), drukowanie raportów, komunikację z komputerem PC w oparciu o USB lub Ethernet.

Ze zrealizowanych aplikacji należy wymienić:

 • Aplikację do ustawiania wałów maszyn
 • Pomiary geometryczne płaskości i prostoliniowości
 • Pomiary kątów
 • Ustawianie turbin parowych, gazowych
 • Monitoring stanów dynamicznych maszyn

Zakres prac obejmował całość procesu realizacji projektu.

 

VIBXPERT II

Najnowsze urządzenie do pomiarów drgań i diagnostyki maszyn firmy PRÜFTECHNIK Condition Monitoring. Umożliwia jednoczesne zbieranie danych z kilku czujników drganiowych oraz przetwarzanie sygnałów w czasie rzeczywistym.

Z funkcji urządzenia należy wymienić:

 • Pomiar wartości RMS, widm sygnałów, widma obwiedni
 • Moduł wyważania w jednej i dwóch płaszczyznach
 • Funkcja ścieżki pomiarowej
 • Rejestracja przebiegu czasowego drgań

Zakres prac obejmował wparcie a następnie przejęcie projektu od poprzedniego zespołu i jego migrację na nową platformę.

 

OPTALIGN smart EX

Urządzenie pomiarowe dedykowane dla środowisk zagrożonych wybuchem zgodne z normami ATEX. OPTALIGN smart wprowadził nowy system licencjonowania pojedynczych cech funkcjonalnych wbudowanych aplikacji. W 2007 roku urządzenie otrzymało prestiżową na­gro­dę reddot design award.

Na urządzenie zostały zrealizowane aplikacje do:

 • Pomiaru i ustawiania wałów
 • Pomiaru prostoliniowości
 • Pomiar wpływu naprężeń rurociągów na ustawienie maszyn

Zakres prac obejmował wszystkie fazy realizacji projektu.