Usługi badawczo-rozwojowe

Jako jedna z trzech lokalizacji badawczo-rozwojowych grupy PRÜFTECHNIK AG oferujemy kompleksowe usługi w zakresie projektowania oraz realizacji systemów informatycznych, elektronicznych i mechanicznych. Nad realizacją projektów pracuje zespół łączący ekspertów z wielu różnych dziedzin i wszystkich lokalizacji badawczo-rozwojowych grupy PRÜFTECHNIK.

Specjalizujemy się w pełnej realizacji projektów. Wyszkolona kadra Project Menadżerów oraz specjalistów pozwala na zaplanowanie i realizację złożonych projektów. 

Metodyka realizacji projektu dostosowywana jest każdorazowo do potrzeb i preferencji konkretnego klienta. Wspieramy zarówno metodyki zwinne jak i bardziej formalne np. PMI. Wykorzystanie najnowszych technologii oraz wiedzy eksperckiej zespołów przekłada się na produkty o wysokiej jakości dostarczone w zaplanowanym terminie i budżecie.
Zobacz nagrodzone produkty

Inna formą oferowanej współpracy jest udostępnienie zespołów projektowych. Usługa jest realizowana przy wsparciu narzędzi ułatwiających wirtualizację pracy zespołowej.